علوم تحقیقات ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیام دکتر رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات به نودانشجویان این واحد دانشگاهی . آموزش گام به گام و نحوه ورود به مصاحبه دکتری دانشجویان غیر ایرانی. راهنمای مراحل ثبت نام و انتخاب واحد . اطلاعیه مهم(جدید): قابل توجه دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

درمانی ارومیه میباشد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دکتر ایرج محبی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی را تسلیت گفت . پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه علوم انساني : دامپزشکي : علوم پايه : فني مهندسي: پرستاری و مامایی : کاربر گرامی برای نمایش استاندارد وبسایت ازمرورگر وب Internet Explorer، ورژن 7 و یا ورژنهای بالاتر استفاده نمایید. در ضمن مرورگر Firefox نیز سایت را به صورت کامل … آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده علوم: دکترامامعلی سبزی : ۳۲۷۷۶۷۰۷: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده کشاورزی: دکترعباس صمدی: ۳۲۷۷۵۰۳۵: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده دامپزشکی: دکتربهرام دلیر نقده: ۳۲ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سردر دانشگاه ارومیه . معرفی دانشکده . گروه علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با قدمت 20 ساله با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. با جذب اعضاء هییت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1382 در سه … ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 به سیستم ثبت پروپوزال های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوش آمدید : هدف از طراحی این وب سایت ، ایجاد محیطی جهت سرعت بخشیدن در ثبت پروپوزال های دانشجویان و تایید آنها توسط گروه و دانشکده می باشد و در حال حاضر به � دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز همایش‌های واحد علوم و تحقیقات; نقشه واحد ; تماس با ما; راهنمای جامع تلفن‌های واحد; تور مجازی واحد; ریاست . ریاست واحد; اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی; اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات; اداره امور بین الملل; اداره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیام دکتر رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات به نودانشجویان این واحد دانشگاهی . آموزش گام به گام و نحوه ورود به مصاحبه دکتری دانشجویان غیر ایرانی. راهنمای مراحل ثبت نام و انتخاب واحد . اطلاعیه مهم(جدید): قابل توجه دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دکتر ایرج محبی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی را تسلیت گفت . پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه علوم انساني : دامپزشکي : علوم پايه : فني مهندسي: پرستاری و مامایی : کاربر گرامی برای نمایش استاندارد وبسایت ازمرورگر وب Internet Explorer، ورژن 7 و یا ورژنهای بالاتر استفاده نمایید. در ضمن مرورگر Firefox نیز سایت را به صورت کامل … آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده علوم: دکترامامعلی سبزی : ۳۲۷۷۶۷۰۷: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده کشاورزی: دکترعباس صمدی: ۳۲۷۷۵۰۳۵: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده دامپزشکی: دکتربهرام دلیر نقده: ۳۲ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سردر دانشگاه ارومیه . معرفی دانشکده . گروه علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با قدمت 20 ساله با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. با جذب اعضاء هییت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1382 در سه … ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 به سیستم ثبت پروپوزال های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوش آمدید : هدف از طراحی این وب سایت ، ایجاد محیطی جهت سرعت بخشیدن در ثبت پروپوزال های دانشجویان و تایید آنها توسط گروه و دانشکده می باشد و در حال حاضر به � دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز همایش‌های واحد علوم و تحقیقات; نقشه واحد ; تماس با ما; راهنمای جامع تلفن‌های واحد; تور مجازی واحد; ریاست . ریاست واحد; اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی; اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات; اداره امور بین الملل; اداره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیام دکتر رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات به نودانشجویان این واحد دانشگاهی . آموزش گام به گام و نحوه ورود به مصاحبه دکتری دانشجویان غیر ایرانی. راهنمای مراحل ثبت نام و انتخاب واحد . اطلاعیه مهم(جدید): قابل توجه دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دکتر ایرج محبی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی را تسلیت گفت . پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه علوم انساني : دامپزشکي : علوم پايه : فني مهندسي: پرستاری و مامایی : کاربر گرامی برای نمایش استاندارد وبسایت ازمرورگر وب Internet Explorer، ورژن 7 و یا ورژنهای بالاتر استفاده نمایید. در ضمن مرورگر Firefox نیز سایت را به صورت کامل … آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده علوم: دکترامامعلی سبزی : ۳۲۷۷۶۷۰۷: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده کشاورزی: دکترعباس صمدی: ۳۲۷۷۵۰۳۵: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده دامپزشکی: دکتربهرام دلیر نقده: ۳۲ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سردر دانشگاه ارومیه . معرفی دانشکده . گروه علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با قدمت 20 ساله با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. با جذب اعضاء هییت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1382 در سه … ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 به سیستم ثبت پروپوزال های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوش آمدید : هدف از طراحی این وب سایت ، ایجاد محیطی جهت سرعت بخشیدن در ثبت پروپوزال های دانشجویان و تایید آنها توسط گروه و دانشکده می باشد و در حال حاضر به � دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز همایش‌های واحد علوم و تحقیقات; نقشه واحد ; تماس با ما; راهنمای جامع تلفن‌های واحد; تور مجازی واحد; ریاست . ریاست واحد; اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی; اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات; اداره امور بین الملل; اداره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیام دکتر رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات به نودانشجویان این واحد دانشگاهی . آموزش گام به گام و نحوه ورود به مصاحبه دکتری دانشجویان غیر ایرانی. راهنمای مراحل ثبت نام و انتخاب واحد . اطلاعیه مهم(جدید): قابل توجه دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دکتر ایرج محبی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی را تسلیت گفت . پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه علوم انساني : دامپزشکي : علوم پايه : فني مهندسي: پرستاری و مامایی : کاربر گرامی برای نمایش استاندارد وبسایت ازمرورگر وب Internet Explorer، ورژن 7 و یا ورژنهای بالاتر استفاده نمایید. در ضمن مرورگر Firefox نیز سایت را به صورت کامل … آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده علوم: دکترامامعلی سبزی : ۳۲۷۷۶۷۰۷: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده کشاورزی: دکترعباس صمدی: ۳۲۷۷۵۰۳۵: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده دامپزشکی: دکتربهرام دلیر نقده: ۳۲ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سردر دانشگاه ارومیه . معرفی دانشکده . گروه علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با قدمت 20 ساله با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. با جذب اعضاء هییت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1382 در سه … ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 به سیستم ثبت پروپوزال های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوش آمدید : هدف از طراحی این وب سایت ، ایجاد محیطی جهت سرعت بخشیدن در ثبت پروپوزال های دانشجویان و تایید آنها توسط گروه و دانشکده می باشد و در حال حاضر به � دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز همایش‌های واحد علوم و تحقیقات; نقشه واحد ; تماس با ما; راهنمای جامع تلفن‌های واحد; تور مجازی واحد; ریاست . ریاست واحد; اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی; اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات; اداره امور بین الملل; اداره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیام دکتر رضا مسعودی رییس واحد علوم و تحقیقات به نودانشجویان این واحد دانشگاهی . آموزش گام به گام و نحوه ورود به مصاحبه دکتری دانشجویان غیر ایرانی. راهنمای مراحل ثبت نام و انتخاب واحد . اطلاعیه مهم(جدید): قابل توجه دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دکتر ایرج محبی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی را تسلیت گفت . پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه علوم انساني : دامپزشکي : علوم پايه : فني مهندسي: پرستاری و مامایی : کاربر گرامی برای نمایش استاندارد وبسایت ازمرورگر وب Internet Explorer، ورژن 7 و یا ورژنهای بالاتر استفاده نمایید. در ضمن مرورگر Firefox نیز سایت را به صورت کامل … آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس تلفن 32234897 کد 044 کدپستی 5714783734 کلیه حقوق متعلق به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه میباشد دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده علوم: دکترامامعلی سبزی : ۳۲۷۷۶۷۰۷: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده کشاورزی: دکترعباس صمدی: ۳۲۷۷۵۰۳۵: اطلاعات بیشتر: دانشگاه ارومیه: رئیس دانشکده دامپزشکی: دکتربهرام دلیر نقده: ۳۲ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه سردر دانشگاه ارومیه . معرفی دانشکده . گروه علوم ورزشی دانشگاه ارومیه با قدمت 20 ساله با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. با جذب اعضاء هییت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1382 در سه … ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 به سیستم ثبت پروپوزال های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوش آمدید : هدف از طراحی این وب سایت ، ایجاد محیطی جهت سرعت بخشیدن در ثبت پروپوزال های دانشجویان و تایید آنها توسط گروه و دانشکده می باشد و در حال حاضر به � دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز همایش‌های واحد علوم و تحقیقات; نقشه واحد ; تماس با ما; راهنمای جامع تلفن‌های واحد; تور مجازی واحد; ریاست . ریاست واحد; اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی; اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات; اداره امور بین الملل; اداره (علوم تحقیقات ارومیه)

علوم تحقیقات ارومیه…

(علوم تحقیقات ارومیه)

-[علوم تحقیقات ارومیه]-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي دانشگاه ارومیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورود به سیستم ثبت پروپوزال1 دانشجویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *